Bariery akustyczne dla hałasu drogowego

Bariery akustyczne dla hałasu drogowego

ekrany-akustyczne-do-domu
panel-wygluszajacy

Stosowanie barier akustycznych dla hałasu drogowego jest ważne, aby zmniejszyć wpływ hałasu drogowego na nasze zdrowie i jakość życia. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze bariery akustycznej dla hałasu drogowego. Należą do nich: właściwości akustyczne, wysokość montażu oraz wpływ, jaki będzie miała na bezpieczeństwo na drodze.

MnDOT przeprowadza badania hałasu

W kwietniu i maju 2017 roku Minnesota Department of Transportation (MnDOT) przeprowadził badania hałasu dotyczące barier akustycznych dla hałasu komunikacyjnego. Uzyskana analiza została wykorzystana do określenia, czy bariera akustyczna byłaby skuteczna w łagodzeniu wpływów hałasu związanych z proponowaną ścieżką wielofunkcyjną między TH 169 a Dem Con Drive. Proponowana ścieżka jest częścią sieci transportowej powiatu. Projekt ten spowodowałby zwiększenie hałasu komunikacyjnego.

Model hałasu został stworzony przy użyciu MINNOISEV31, komputerowego programu przewidywania hałasu opracowanego przez Departament Transportu Minnesoty (MnDOT). Model ten oparty jest na modelu STAMINA opracowanym przez Federal Highway Administration. Model ten wykorzystuje typowe cechy dróg, takie jak prędkość, klasa pojazdów i natężenie pojazdów w godzinach szczytu. Wykorzystuje on również dane dotyczące liczby ruchów skręcających dostarczone przez Scott County. Przy użyciu tego modelu zamodelowano poziomy hałasu w 100 reprezentatywnych lokalizacjach receptorów. Otrzymany model został zweryfikowany poprzez monitorowanie poziomów hałasu przez cały okres modelowania.

Poza badaniem odbyły się spotkania publiczne w celu poinformowania społeczeństwa o wynikach procesu modelowania. Spotkania odbywały się zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim. Podczas spotkań uczestnikom pokazywano zdjęcia typowych ekranów akustycznych. Zostali zaproszeni do składania pisemnych komentarzy. Przeszkolony technik monitoringu hałasu był obecny podczas całej sesji monitoringu. Technik ten upewnił się, że oprzyrządowanie działa prawidłowo.

Oprócz badania, w listopadzie 2015 r. przeprowadzono monitoring hałasu w siedmiu lokalizacjach w pobliżu korytarza TH 169. Celem monitoringu hałasu było zebranie danych dotyczących poziomu hałasu zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszystkie pomiary zostały wykonane w ciągu dwóch kolejnych 30-minutowych okresów monitorowania. Wyniki wykazały zmiany poziomu hałasu komunikacyjnego od -0,7 dBA do 10,4 dBA.

Ściany przeciwhałasowe były modelowane w wysokości od 6 stóp do 20 stóp i były modelowane dla szeregu receptorów. Ściana o wysokości 20 stóp zmniejszyła poziom hałasu o ponad 5 dBA w 14 z modelowanych receptorów. Ponadto, ściana ta jest mniej kosztowna niż inne opcje. W rzeczywistości efektywność kosztowa jest niższa niż kryterium MnDOT wynoszące 43 500 USD.

Wzdłuż CSAH 78 powstałaby podwójna ściana, która blokowałaby widoczność rowerzystów i obiektów handlowych/przemysłowych. Utrudniłoby to również przebudowę właścicielom nieruchomości.

WSDOT wykorzystuje komputerowe modele hałasu do przewidywania przyszłych poziomów hałasu spowodowanego ruchem drogowym

Używanie komputerowych modeli hałasu do przewidywania przyszłych poziomów hałasu drogowego staje się coraz bardziej powszechne wśród państwowych Departamentów Transportu. Państwowe Departamenty Transportu używają danych geoprzestrzennych z kilku źródeł, w tym z systemów GIS przedsiębiorstw państwowych, danych władz lokalnych i innych źródeł. Wiele stanowych Departamentów Transportu używa również aplikacji do mapowania online, takich jak Google Earth, aby wspierać zbieranie danych. Korzystanie z narzędzi GIS może wspierać bardziej efektywną komunikację z interesariuszami i koordynację decyzji agencji. Ponadto narzędzia te mogą pomóc państwom w spełnieniu wymogów sprawozdawczych 23 CFR 772.

Kilka państwowych Departamentów Transportu jest na wczesnym etapie opracowywania formalnych narzędzi GIS do analizy hałasu. Narzędzia te obejmują zarówno narzędzie internetowe, jak i arkusz kalkulacyjny. Narzędzia te mogą zapewnić bardziej systematyczne podejście do analizy hałasu na autostradach. Narzędzia te mogą usprawnić komunikację z zainteresowanymi stronami, pomóc w osiągnięciu celów związanych z hałasem oraz wspierać strategiczne podejmowanie decyzji dotyczących hałasu na autostradach.

NCDOT, Departament Transportu Wirginii (VDOT), Administracja Autostrad Stanu Maryland (MDSHA) oraz Departament Transportu Tennessee (TDOT) to przykłady stanowych DOT, które wykorzystały GIS do analizy hałasu. Każdy stanowy Departament Transportu stosuje inne podejście do gromadzenia danych dotyczących hałasu, oceny wykonalności barier dźwiękowych i obliczania tolerancji poziomu hałasu.

NCDOT zbiera dane dotyczące poziomu hałasu w kilku wybranych miejscach w każdym stanie, w tym na autostradach i drogach dojazdowych do autostrad. Zespół NCDOT ds. hałasu wykorzystuje te dane do przeprowadzenia wstępnej oceny hałasu, identyfikując wrażliwe na hałas sposoby użytkowania gruntów i określając obszary, które mogą być narażone na hałas. Następnie określają, czy obszary te będą korzystne z ekranów akustycznych.

ODOT wykorzystuje zarówno Google Earth, jak i Bing Maps do swoich działań związanych z analizą hałasu. Pracownicy ODOT wykorzystują Google Earth do gromadzenia informacji i georeferencji informacji w arkuszu kalkulacyjnym. Takie podejście pozwala pracownikom ODOT na gromadzenie danych o receptorach i punktach geoprzestrzennych, które następnie mogą być wprowadzone do TNM. ODOT korzysta również z nieformalnej wewnętrznej bazy danych GIS, która kataloguje informacje o ścianach akustycznych.

NCDOT planuje zatrudnić konsultantów w celu przeszkolenia zespołu ds. hałasu w zakresie technik GIS. NCDOT planuje również stworzenie repozytorium GIS dla danych z analiz hałasu, a także utrzymanie biblioteki wszystkich modeli TNM. Modele te mogą być udoskonalane w ramach poszczególnych projektów, co pozwoli NCDOT upewnić się, że przewidywane poziomy hałasu mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Zwiększenie wysokości bariery

Zwiększenie wysokości bariery akustycznej dla hałasu komunikacyjnego jest stosunkowo łatwym i niedrogim sposobem na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego. W zależności od projektu, bariery mogą zmniejszyć hałas o 3 do 7 dB.

Ekrany akustyczne to solidne konstrukcje, które redukują hałas poprzez przerwanie drogi fal dźwiękowych. Mogą być wykonane z metalu, drewna lub betonu. Zazwyczaj są budowane tak, aby wtopić się w otoczenie. Mogą być zlokalizowane wzdłuż autostrad lub w sąsiedztwie, aby zmniejszyć poziom hałasu dla mieszkańców.

Korzyść z redukcji hałasu przez barierę przeciwhałasową maleje wraz z odległością między drogą a barierą. Dzieje się tak dlatego, że część fali dźwiękowej jest pochłaniana i odbijana od bariery, podczas gdy część jest przez nią przenoszona. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczna bariera musi mieć co najmniej 25 stóp wysokości i być wystarczająco długa, aby zablokować linię wzroku do źródła hałasu.

Skuteczna bariera powinna być również wystarczająco długa, aby zablokować hałas, który podróżuje wokół bariery. Można to zrobić poprzez zainstalowanie ogrodzenia, które rozciąga się do linii własności. Ważne jest, aby utrzymać ogrodzenie tak długo, jak to możliwe, aby utrzymać hałas z podróży wokół końca.

W zależności od konstrukcji bariery, może ona zwiększyć redukcję hałasu nawet o 1,5 dB na metr. Niektóre bariery mają otwory powrotne na końcach. Dzięki temu bariera może być skierowana z powrotem w stronę społeczności.

Inną możliwą metodą redukcji hałasu komunikacyjnego jest zainstalowanie strefy buforowej pomiędzy autostradą a domami. Taką strefą buforową może być obszar naturalny, taki jak jezioro, lub otwarta przestrzeń. Dodanie bariery do tej strefy buforowej również zmniejszy poziom hałasu.

Jeśli nie ma prawa drogi, betonowa ściana jest zwykle najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Betonowe ściany wahają się w wysokości od sześciu do dwudziestu stóp. Są one również łatwe do stopniowania.

Inną metodą redukcji hałasu komunikacyjnego jest zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych. Kilka stanów, w tym Luizjana, Kolorado i Illinois, skonstruowało takie materiały. Zazwyczaj są one wykonane z trwałego, lekkiego materiału, takiego jak Perspex.

Evergreeny dla komfortu akustycznego

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w gęsto zaludnionej okolicy, czy po prostu martwisz się hałasem drogowym, pomocne mogą okazać się rośliny zimozielone zapewniające komfort akustyczny. Kluczem jest posadzenie evergreenów w bliskiej odległości od siebie. Mogą być również stosowane jako bariery dźwiękowe w celu zmniejszenia hałasu drogowego.

Wiecznie zielone drzewa, krzewy i rośliny okrywowe świetnie nadają się do redukcji hałasu. Te z grubymi liśćmi są najlepsze dla bariery dźwiękowej. Stanowią one doskonałą barierę, która jest skuteczna przez cały rok. Kora drzew również może pomóc w pochłanianiu hałasu. Jednak aby były one skuteczne, muszą być posadzone w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości.

Inne krzewy również świetnie nadają się do redukcji hałasu. Jeśli szukasz wiecznie zielonego krzewu, który może również zapewnić kolor, rozważ kamelię. Krzew ten pochodzi z Azji i najlepiej czuje się na glebach kwaśnych. W ciągu roku może urosnąć nawet do jednego metra.

Inną dobrą opcją jest użycie bluszczu. Liście tej rośliny mogą wspinać się po drzewach, ścianach i ogrodzeniach, a także mogą budować pokrycie ziemi dla bariery dźwiękowej. Są one również atrakcyjne dla pszczół i innych owadów, i mogą być przycinane, aby utrzymać ich piękno. Bluszcz jest również skuteczną barierą akustyczną dla domów i biur.

Więcej informacji na temat sposobów redukcji hałasu można znaleźć w tym artykule. Komfort akustyczny jest często pomijany w projektach architektonicznych. Jednak pozostaje on najważniejszą kwestią związaną z komfortem. Architektura krajobrazu może być świetnym sposobem na zmniejszenie hałasu, a architektura krajobrazu może być również bardzo czasochłonna i kosztowna. Jeśli masz hałaśliwego sąsiada, rozważ zagospodarowanie terenu, aby zablokować jego widok. Może to pomóc cieszyć się domem bardziej i uczynić go bardziej komfortowym dla Ciebie.

Jeśli szukasz całorocznej bariery akustycznej, rozważ wiecznie zielony krzew kamelii. Rośliny te pochodzą z Azji i produkują czerwone jagody i kwiaty. Mogą one rosnąć nawet do jednego metra rocznie i mogą zapewnić całoroczną redukcję hałasu. Muszą być jednak regularnie nawadniane. Najlepiej też sadzić je w kwaśnych glebach. Są również świetne do dekoracji świątecznych. Wreszcie, sosny mogą również stanowić barierę akustyczną. Są one wiecznie zielone, mają cienkie, zielone igły i mogą żyć przez lata.

Dane adresowe:

AKTE www.ogrodzeniaplastikowe.pl – ekrany akustyczne – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 377 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]