Jak obsługa informatyczna firm może przynieść korzyści Twojej firmie

Jak obsługa informatyczna firm może przynieść korzyści Twojej firmie

Osbługa informatyczna firm czy jest konieczny obsługa informatyczna?
Osbługa informatyczna firm czy potrzebna zabezpieczenie informatyczne dla biznesu?

Istnieje wiele różnych korzyści wynikających z powierzenia wsparcia informatycznego zewnętrznemu dostawcy usług. Wśród nich jest to, że uzyskasz dostęp do zespołu wsparcia informatycznego z doświadczeniem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów informatycznych Twojej firmy. Ponadto będziesz mógł skorzystać z ich dodatkowych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Na przykład, będą mieli własne zespoły do tworzenia kompleksowych spisów odzyskiwania danych i przeprowadzania regularnych testów kopii zapasowych i bezpieczeństwa. Wybiorą również bezpieczne lokalizacje off-site do odzyskiwania danych i będą prowadzić aktualne inwentaryzacje aktywów Twojej firmy na wypadek sytuacji awaryjnej.

Koszt

Koszt obsługi informatycznej dla firm różni się w zależności od wielkości i złożoności sieci. Mniejsza sieć może potrzebować tylko pojedynczego wezwania wsparcia technicznego, podczas gdy większe firmy mogą potrzebować powtarzającego się wsparcia. Czas obsługi może być naliczany za godzinę lub za blok. Wiele firm typu break-fix pobiera opłaty w wysokości od 150 do 250 dolarów za godzinę, natomiast dostawcy zarządzanych usług IT zazwyczaj uwzględniają czas obsługi w swoich miesięcznych lub rocznych planach.

Ponadto wiele planów usługowych opiera się na liczbie użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że każdy, kto używa technologii w pracy, jest użytkownikiem. Ponieważ oczekuje się, że każdy pracownik będzie użytkownikiem, pensja w wysokości 380 000 USD może dodać do ponad 4 400 USD w rocznych kosztach. Oprócz miesięcznej opłaty, właściciele firm mogą chcieć rozważyć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy osoby IT do obsługi ich firmy potrzeb wsparcia komputerowego.

Podczas gdy trzyosobowy zespół IT może kosztować nawet 18 000 USD miesięcznie, większość firm oferujących wsparcie IT pobiera znacznie niższe opłaty. Ponadto niektóre firmy potrzebują pomocy ekspertów tylko w przypadku konkretnych projektów. Na przykład migracja do chmury lub instalacja Office 365 lub SharePoint. Projekty te mogą nie wymagać dodatkowych zasobów w pełnym wymiarze godzin, ale są trudne do zarządzania dla istniejących zespołów wewnętrznych.

Korzystanie z kalkulatora kosztów za bilet wsparcia może dać Ci jaśniejszy obraz kosztów obsługi klienta w Twojej firmie. Możesz oszacować koszty, sumując liczbę biletów, które obsługujesz w każdym miesiącu i liczbę godzin pracy personelu wsparcia. Następnie można podzielić tę liczbę przez liczbę obsługiwanych klientów, aby uzyskać całkowity koszt miesięczny.

Firmy wsparcia IT mogą pobierać opłaty za godzinę lub na zasadzie retainera. Pozwala to firmom na zakup godzin z góry. Małe firmy zazwyczaj płacą w oparciu o liczbę urządzeń i użytkowników wymagających wsparcia. Ta elastyczna opcja cenowa może być również korzystna dla firm sezonowych.

Wartość

Dziś każdy biznes potrzebuje skutecznego wsparcia informatycznego, aby zachować konkurencyjność. Bez niego firma nie byłaby w stanie utrzymać się na szczycie najnowszych trendów technologicznych ani aktualizować swoich systemów komputerowych. Klienci zawsze będą woleli współpracować z firmą, która nadąża za technologią i wie, jak prawidłowo zarządzać swoimi systemami. To również obrazuje wysoki poziom zaangażowania i niezawodności w ich biznesie.

Wsparcie IT zapewnia, że systemy i dane firmy są chronione i bezpieczne. Monitorują również wykorzystanie i wydajność, pomagając firmie zdecydować, czy w pełni wykorzystuje swoje zasoby. W ten sposób można ograniczyć nadmierne zaopatrzenie i wąskie gardła. Ponadto, mogą one pomóc w obniżeniu kosztów i poprawie bezpieczeństwa.

Wsparcie IT pomaga firmom zachować konkurencyjność, pomagając im szybko i skutecznie realizować najważniejsze procesy. Daje im również wiedzę techniczną, której potrzebują do zaprojektowania najlepszych możliwych systemów dla swoich potrzeb. Dodatkowo, pomaga im uniknąć przestojów z powodu przerwania obsługi IT dla firm. Pomaga również zmaksymalizować czas pracy systemu poprzez rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych.

Wsparcie IT jest ważne dla firmy, ponieważ chroni dane i utrzymuje wydajność pracowników. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na outsourcing obsługi informatycznej dla firm, czy zatrudnisz sztab techników, udostępnienie jej, gdy tylko jest potrzebna, może być korzystne dla Twojej firmy. Dobra firma zajmująca się wsparciem IT zapewni Ci niezawodną usługę. Najlepsze firmy będą również w stanie natychmiast reagować na sytuacje awaryjne.

Koszty wsparcia IT różnią się w zależności od firmy. Średnio kosztuje to około 1000 do 2500 dolarów miesięcznie dla małej firmy. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie budżetu na ten miesięczny koszt.

Zdalne wsparcie IT

Inwestowanie w Zdalną obsługę IT dla firm może być doskonałym pomysłem z wielu powodów. Może zmniejszyć stres związany z IT i sprawić, że pracownicy skupią się na swojej pracy. Zdalny zespół IT rozumie najnowsze technologie i oprogramowanie dla Twojej branży i może naprawić problemy tak szybko, jak to możliwe. Może to również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ nie będzie trzeba kupować najnowszych produktów samodzielnie.

Zdalny zespół IT może świadczyć usługi takie jak migracja serwera, wdrażanie serwera i wsparcie dla serwera. Mogą również pomóc w zakresie wsparcia opartego na incydentach i proaktywnego monitorowania. Doradztwo IT to kolejna usługa, którą mogą zapewnić dostawcy zdalnego wsparcia IT. Ta usługa jest idealna dla firmy, która dopiero rozpoczyna działalność i nie ma czasu na zatrudnianie i szkolenie własnego zespołu IT.

W miarę rozwoju branży zdalne wsparcie IT będzie oferować coraz więcej korzyści małym firmom. Wraz ze wzrostem liczby pracowników pracujących w domu, zdalne wsparcie IT stanie się jeszcze ważniejsze. Pomoże ono między innymi w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i ROI. Korzyści płynące ze zdalnej obsługi IT dla firm są liczne i warto je poznać.

Głównym celem zdalnej obsługi IT dla firm jest utrzymanie infrastruktury IT w stanie jak najbardziej płynnym, przy jednoczesnym szybkim reagowaniu na incydenty i żądania zmian. Zdalny zespół IT w firmie może uzupełnić istniejący personel IT, zająć się pojawiającymi się incydentami i zminimalizować czas przestoju. Może pomóc w rozwiązywaniu codziennych problemów z użytkownikami, jak również złożonych problemów technicznych.

Korzystanie ze zdalnej obsługi IT dla firm pozwala również firmie na dostęp do najnowszych rozwiązań sprzętowych i programowych. Może to pomóc w zwiększeniu czasu pracy i bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie cenne porady dla firmy. W zależności od wybranych usług, dostawcy zdalnego wsparcia mogą nawet oferować kopie zapasowe poza siedzibą firmy, aby zapewnić ochronę ważnych danych.

Aplikacja monitorująca

Zespoły wsparcia IT mogą korzystać z aplikacji monitorującej, aby mieć oko na swoje serwery. Aplikacja może dostarczać dane o wydajności, alerty i powiadomienia do odpowiednich osób. To narzędzie działa w różnych środowiskach, w tym w maszynach wirtualnych i usługach opartych na chmurze. Umożliwia również nadawanie priorytetów alertom, aby upewnić się, że nie przeoczysz ważnych kwestii.

Produkty do monitorowania różnią się między sobą funkcjonalnością, ale głównym celem wszystkich produktów do monitorowania IT jest określenie wydajności infrastruktury IT i jej podstawowych komponentów. Poprzez gromadzenie informacji narzędzia te pozwalają użytkownikom identyfikować i rozwiązywać problemy informatyczne, zanim wpłyną one na działalność firmy. Narzędzia do monitorowania IT mogą obejmować zarówno proste kontrole, jak i zaawansowane narzędzia, które mogą zautomatyzować naprawy w przypadku wykrycia problemów. Mogą one analizować trendy w procesorze, pamięci RAM, przestrzeni na dysku twardym, a nawet częstotliwość awarii systemu w danym przedziale czasowym.

Monitorowanie aplikacji jest kluczowe dla firm, które chcą zapewnić swoim klientom jak najlepsze doświadczenia. Ten rodzaj usług zapewnia, że krytyczne aplikacje działają z najwyższą wydajnością i są dostępne dla użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie aplikacjami pożyczkowymi czy połączeniami stron trzecich, monitorowanie aplikacji jest ważną częścią obsługi IT dla firm.

Narzędzia do monitorowania IT mogą pomóc firmom analizować wydajność sieci i aplikacji oraz określać, co wymaga modernizacji. Analizując ścieżkę, jaką ruch użytkowników pokonuje przez aplikację, specjaliści IT mogą zidentyfikować problemy z wydajnością i zaplanować modernizację. Rozwiązania do monitorowania IT mogą być również wykorzystywane do umów o poziomie usług. Narzędzia te mogą zapewnić zespołom wsparcia IT wgląd w wydajność i kondycję przedsiębiorstwa.

Korzystanie z narzędzi do monitorowania aplikacji może zapewnić zespołom wsparcia IT bezprecedensowy wgląd operacyjny. Mogą one zidentyfikować problemy, zanim wpłyną one na klientów. Narzędzie PM może również zidentyfikować zależności między platformami i aplikacjami.

ServiceNow

ServiceNow obsługa IT dla firm dostarcza oprogramowanie w chmurze do zarządzania operacjami przedsiębiorstwa i cyfrowymi przepływami pracy. Firma ma swoją siedzibę w Santa Clara w Kalifornii. Oferuje wsparcie dla różnych aplikacji i usług, w tym poczty elektronicznej, zarządzania dokumentami, CRM i mobilnych. Ta platforma oprogramowania jest używana przez wiele firm do usprawnienia procesów biznesowych.

ServiceNow można skonfigurować tak, aby spełniał dowolne potrzeby organizacyjne, w tym potrzeby pracowników nieinformatycznych. Za pomocą narzędzi no-code, low-code i pro-code użytkownicy mogą szybko skonfigurować i dostosować platformę. ServiceNow charakteryzuje się również rozbudowanym procesem aktualizacji, który zapewnia zgodność z nowymi systemami i procesami. Aktualizacje te zapewniają długoterminową stabilność i bezpieczeństwo danych.

ServiceNow ITSM to kompletne rozwiązanie do zarządzania usługami IT, które pomaga firmom scentralizować i zarządzać wszystkimi procesami IT. Jednak wdrożenie tego oprogramowania może być dużym przedsięwzięciem. Aby uprościć ten proces, CDW łączy najlepsze w swojej klasie narzędzia własne, wskazówki dotyczące najlepszych praktyk oraz nieszablonową funkcjonalność. Dzięki temu firmy mogą wdrożyć ServiceNow ITSM w ciągu kilku tygodni. Firma może następnie skalować rozwiązanie zgodnie ze swoimi potrzebami biznesowymi.

Usługa IT ServiceNow dla firm jest dostępna jako rozwiązanie w chmurze SaaS. Oprócz zarządzania przychodzącymi zgłoszeniami, oprogramowanie to zarządza również incydentami bezpieczeństwa i nadaje priorytety podatnościom. Zapewnia również możliwość wizualizacji skuteczności inwestycji w bezpieczeństwo i dostosowuje się do zmieniających się warunków. Oprócz tego ServiceNow ma możliwość skalowania w różnych sieciach.

Oprócz obsługi informatycznej firm, ServiceNow zapewnia również funkcje automatyzacji przepływu pracy pracowników i zarządzania relacjami z klientami. Produkty te są używane przez firmy w wielu branżach i mogą być wykorzystywane do usprawniania procesów wewnętrznych, jak również procesów skierowanych do klienta.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]