Wycena nieruchomości – co to jest i dlaczego jej potrzebujesz?

Wycena nieruchomości, wycena gruntu lub wycena nieruchomości to procedura ustalania wyceny wartości, zwykle dla nieruchomości.

Transakcje dotyczące nieruchomości często obejmują wycenę, ponieważ zdarzają się rzadko, a każda nieruchomość jest inna, w przeciwieństwie do większości akcji korporacyjnych, które są praktycznie identyczne i zdarzają się codziennie. Wyceny są częścią sporów prawnych dotyczących gruntów lub nieruchomości. Proces ten można wykorzystać do udowodnienia zastawu lub roszczenia.

W ramach standardowego procesu wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokładnie określa aktualną wartość rynkową nieruchomości. Proces ten jest sformalizowany w Jednolitych Standardach Profesjonalnej Praktyki Oceny (USPAP), które określają wytyczne dotyczące sposobu, w jaki rzeczoznawcy oceniają nieruchomości. W typowym procesie wyceny nieruchomości pierwszym krokiem jest sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opisu nieruchomości, który opisuje obecny stan i cechy architektoniczne. Następnie rzeczoznawca otrzymuje informacje o pożyczkobiorcy, w tym o jego miesięcznym dochodzie brutto i innych istotnych szczegółach dotyczących historii kredytowej pożyczkobiorców.

Po otrzymaniu tych informacji rzeczoznawca poprosi pożyczkobiorcę o podpisanie formularza, w którym zostanie określony termin i miejsce wyceny. Nazywa się to wyceną opłaty za zamknięcie. Większość pożyczkodawców nie wymaga wyceny opłat za zamknięcie. Pożyczkodawca zazwyczaj korzysta z oddzielnego urzędnika ds. Pożyczki po zamknięciu, który przygotuje dokumenty związane z pożyczką po zamknięciu i zorganizuje finansowanie.

Po sporządzeniu wyceny końcowej, rzeczoznawca majątkowy dokona przeglądu raportu w celu ustalenia, czy wartość nieruchomości jest wyższa, niższa od wartości godziwej. W przypadku standardowej transakcji dotyczącej nieruchomości wycena jest również wymagana w celu ustalenia, czy nieruchomość spełnia określone wymagania potrzebne do otrzymania kredytu hipotecznego. W zależności od rodzaju transakcji dotyczącej nieruchomości, rzeczoznawca może również zostać poproszony o ustalenie, czy na nieruchomości nie ma zastawów lub obciążeń, a także o stwierdzenie, czy do sfinalizowania transakcji będą potrzebne jakieś zdarzenia warunkowe.

Metodą wyceny nieruchomości preferowaną przez wielu specjalistów od nieruchomości jest podejście oparte na wycenie wielu aktywów. Przy podejściu obejmującym wycenę wielu aktywów rzeczoznawca majątkowy rozważy porównywalne nieruchomości w okolicy wycenianej nieruchomości i porówna godziwą wartość rynkową z wartością wycenianego składnika aktywów. Wiele podobnych nieruchomości może stanowić dla kupującego okazję do uzyskania lepszej oferty nieruchomości niż oferta sprzedającego. Rzeczoznawcy zwracają również uwagę na możliwość docenienia lub poprawy obecnego stanu domu. Porównując podobne nieruchomości, agenci pożyczkodawcy mogą oszacować wartość nieruchomości i ustalić odpowiednią cenę wywoławczą.

Jeśli wycena wskazuje, że wyceniana nieruchomość jest w dobrym lub złym stanie, zwykle wskazuje, że konieczne byłyby naprawy. Jeśli okaże się, że te naprawy są droższe niż wartość godziwa, agent prawdopodobnie doradzi pożyczkobiorcy zajęcie. Agent pożyczkodawcy zazwyczaj prosi rzeczoznawcę o znalezienie podobnych nieruchomości, które niedawno zostały sprzedane na tym samym obszarze, aby ustalić, czy warto naprawić dom, czy też powinien pozostać taki, jaki jest. Ponownie, jeśli agent stwierdzi, że dom wymaga naprawy, może być w lepszym stanie sprzedać go po niższej cenie niż gdyby był naprawiany.

Wyceny nieruchomości mogą być również wykorzystywane przez pożyczkodawców do określenia salda pożyczki. Przykładowo, jeśli bank chce pożyczyć pieniądze na określoną kwotę, zwróci się do rzeczoznawcy o określenie wartości nieruchomości, aby był w stanie udzielić odpowiedniej kwoty kredytu. Wielu rzeczoznawców majątkowych nie tylko przyjrzy się samej wartości nieruchomości, ale także przeanalizuje sposób budowy domu. Może to pomóc pożyczkodawcy w ustaleniu, czy zatwierdzić pożyczkę. Pożyczkodawca będzie również chciał wiedzieć, jakie porównywalne domy zostały ostatnio sprzedane w okolicy, aby sprawdzić, czy istnieją podobne wzorce.

Wycena nieruchomości może być bardzo pomocna dla kupujących i sprzedających. Ponieważ pozwala pożyczkodawcy na określenie wartości nieruchomości przed pożyczeniem pieniędzy, bardzo ważne jest, aby dokonać wyceny przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Wycena wskaże pożyczkodawcy, jaka jest wartość nieruchomości i dlaczego zaciągany jest kredyt, który jest mu udzielany. Pozwala również kupującemu i sprzedającemu negocjować cenę, próbując uzyskać najlepszą możliwą ofertę. Chociaż może się to wydawać niewiele, posiadanie wcześniej odpowiednich informacji może pomóc wszystkim zaangażowanym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *